Viileä on uusi kuuma.

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista kriiseistä.
Se vaatii yhteiskunnalta kykyä ja valmiuksia muuttaa toimintatapoja.
Musiikin toimijat haluavat esimerkillään vauhdittaa yhteiskuntaa muutoksessa.
Elävän musiikin ilmastotiekartta kertoo, miten kestävä tulevaisuus luodaan.​

Miten voit olla mukana?

1

Tutustu tiekarttaan

Ilmastonmuutoksen hillintä on ainoa keino varmistaa, että elävästä musiikista nautitaan myös tulevaisuudessa. Tiekartta kertoo, mitkä teemat ovat musiikkialalle ilmastotyössä tärkeimpiä ja millaisilla toimenpiteillä on oikeasti merkitystä.

Sitoudu tavoitteisiin

Kun sitoudut alan yhteisiin ilmastotavoitteisiin, osoitat olevasi tosissasi mukana muutoksessa. Tiekartan vaikutus on sitä voimakkaampi, mitä useampi sen toimintaehdotuksiin tarttuu.

2

3

Toimi ja jaa

Tiekartan toimintaehdotukset auttavat luomaan uusia, hyviä käytänteitä koko alalle. Edistä käytänteiden leviämistä kertomalla tiekartasta muillekin. Musiikkiala on kokoaan suurempi vaikuttaja, myös ilmastoasioissa.