pattern wide 2

Elävän musiikin ilmastotiekartta määrittelee toimialan yhteiset ilmastotavoitteet, ilmastotyön teemat sekä toimijoiden roolit ja keskeisimmät vaikutusmahdollisuudet ilmastotyössä. Tavoitteet kytkeytyvät Suomen 2035 ja IPCC:n 1,5-asteen ilmastotavoitteisiin.

Musiikki ja ilmasto

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista kriiseistä. Sen vaikutukset näkyvät jo nyt suomalaisen musiikkialan arjessa mm. kallistuvina raaka-aineina ja yleistyvinä sään ääri-ilmiöinä. Musiikkiala tarvitsee toimiakseen vakaan ja toimivan yhteiskunnan. Ilmastonmuutoksen hillintä on ainut keino varmistaa, että musiikista nautitaan laaja-alaisesti tulevina vuosikymmeninä ja vuosisatoina.

Musiikkiala on myös vahva mielipidevaikuttaja ja tavoittaa suuren määrän ihmisiä. Alan vihreä siirtymä on siksi painoarvoltaan merkittävä.

Missio: Maailman viileintä musiikkia

Ilmastolla ei ole maarajoja, joten ilmastonmuutos on yhteinen haasteemme. Pariisin ilmastosopimuksessa (2015) valtaosa maailman maista sitoutuu pitämään maapallon keskilämpötilan nousun selvästi alle kahdessa asteessa. Suomen valtio on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden vuonna 2035. Elävän musiikin ilmastotavoite pohjautuu näihin tavoitteisiin.

Suomen musiikin toimijat haluavat toimia suunnannäyttäjinä matkalla kohti hiilineutraaliutta 2035. Tästä syystä olemme rakentaneet ja julkaisseet yhteisen ilmastotiekartan. Olemme kokoamme suurempi vaikuttaja ja haluamme näyttää, miltä ilmastoviisas tulevaisuus näyttää. Tiekarttaa toteutetaan yhdessä ja yhteistyössä.

Tiekartan teemat ja tavoitteet

Liikenne

Tehokkaasti ja vähäpäästöisesti liikkuen

Matkustus ja logistiikka ovat elimellinen osa elävää musiikkia mutta myös suuri päästölähde.

Lyhyen aikavälin tavoitteet 2030
• Logistiikka toimii tehokkaasti ja täysillä kuormilla.
• Alan toimijat tiedostavat kuljetustensa ja liikkumisensa ilmastokuorman ja tekevät ilmastoviisaita valintoja.

Pitkän aikavälin tavoitteet 2035
• Toimiala on siirtynyt täysin vähäpäästöisiin ajoneuvoihin (sähkö ja uusiutuvat polttoaineet).
• Julkisen liikenteen infrastuktuuri ja palvelut toimii, joten yleisöllä on aina mahdollisuus saapua tapahtumaan vähäpäästöisesti.
• Yhteistyöllä artistien pistokeikat minimoidaan.

Energia

Fossiilivapaasti ja energiaa säästäen

Musiikin toimijat voivat olla etujoukossa siirtymässä uusiutuvaan energiaan ja edistämässä älykästä, hajautettua ja paikallista energiantuotantoa.

Lyhyen aikavälin tavoitteet 2030
• Suuret tapahtumapaikat ja festivaalit toteuttavat energiatehokkuussuunnitelmat.
• Kaikki alan toimijat siirtyvät uusiutuvaan energiaan aina kun mahdollista.

Pitkän aikavälin tavoitteet 2035
• Toimiala on siirtynyt täysin fossiilivapaaseen eli uusiutuvalla energialla tuotettuun sähköön ja lämpöön.
• Suuret tapahtumapaikat ja festivaalit toimivat energiatehokkaasti ja mahdollisuuksien mukaan tuottavat itse energiaa.

Kulutus

Enemmän palveluja, vähemmän materiaa

Luonnonvarojen ylikulutus on luontokadon ja kasvihuonekaasupäästöjen juurisyy. Musiikin toimijat vaikuttavat jokaisella kulutetulla eurolla.

Lyhyen aikavälin tavoitteet 2030
• Musiikin toimijat omaksuvat vastuullisen kuluttamisen periaatteet.
• Tapahtumatuotannon rakenteet ja materiaalit kiertävät tehokkaasti.
• Kasvisperäinen ruokailu on valtavirtaa musiikin alalla.

Pitkän aikavälin tavoitteet 2035
• Kertakäyttökulttuuri on historiaa ja pitkäikäiset tuotteet, korjaaminen, jakaminen ja muu jakamis- ja kiertotalous ovat uusi normaali. Musiikki tarjoaa vastuullisen vaihtoehdon aineelliselle kuluttamiselle.

Kulttuurimuutos

Ilmastoviisaus on uusi normaali

Musiikki puhuttelee suuria määriä ihmisiä. Musiikin toimijat voivat rakentaa positiivisia tulevaisuuskuvia ja esimerkillään ja vaikutusvallallaan vauhdittaa muuta yhteiskuntaa muutoksessa.

Lyhyen aikavälin tavoitteet 2030
• Musiikin toimijat ovat sitoutuneet yhteiseen ilmastomissioon.
• Musiikin toimijat yhdistävät voimansa toimialan ilmastomission saavuttamiseksi.

Pitkän aikavälin tavoitteet 2035
• Musiikkitoimijat ovat suunnannäyttäjänä rakentamassa hiilineutraalia, luontopositiivista kiertotaloutta.
• Suuri yleisö valitsee ilmastoviisaan musiikkielämyksen.