viileamusiikki.fi - Käyttöehdot

Näitä Käyttöehtoja (jäljempänä myös “Ehdot”) sovelletaan Suomen Jazzliitto ry:n (jäljempänä myös “Palveluntarjoaja”) tarjoaman palvelun, viileamusiikki.fi-verkkosivuston (jäljempänä myös “Palvelu”) käyttöön. Verkkosivusto viileamusiikki.fi on digitaalinen alusta, jonka tarkoituksena on esitellä elävän musiikin ilmastotiekartta ja kerätä tietoa ilmastotavoitteisiin sitoutuneista toimijoista.

Käyttäjän tulee tutustua näihin Ehtoihin ennen Palvelun käyttämistä.

Käyttöehdoissa käytettävien termien määritelmät:

  • Palveluntarjoaja on Suomen Jazzliitto ry, esitetään jäljempänä myös muodossa “Jazzliitto”.
  • Palvelulla tarkoitetaan Jazzliiton tarjoamaa viileamusiikki.fi-palvelua.
  • Käyttäjällä tarkoitetaan viileamusiikki.fi -palvelun käyttäjää.
  • Toimijalla tarkoitetaan sitoumuksen tekevää yritystä, artistia tai muuta toimijaa.

1. Tietosuoja

Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaan. Käyttäjän tulee tutustua huolellisesti Tietosuojaselosteeseen, jossa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tarkemmin.

2. Käyttöehtojen voimaantulo

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä Ehtoja ottaessaan Palvelun käyttöönsä. Mikäli jokin näistä Käyttöehdoista ei ole sitova, muut ehdot säilyvät ja pysyvät voimassa.

3. Palvelun käyttäminen

Käyttäjä sitoutuu syöttämään Palveluun vain paikkansapitävää tietoa ja korjaamaan virheet viiveettä. Käyttäjään voidaan ottaa yhteyttä jos Palveluntarjoajalla on aihetta epäillä Palveluun syötettyjen tietojen virheellisyyttä. Lähettäessään toimijan tiedot Käyttäjä vakuuttaa olevansa oikeutettu edustamaan kyseistä toimijaa. Lähettäessään tiedot Käyttäjä vakuuttaa ymmärtävänsä, että toimijan nimi (joka voi olla yrityksen, artistin tai muun toimijan nimi) voidaan julkaista Palvelussa. Käyttäjä voi pyytää tietojen poistoa sivuilta ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen maria.silvennoinen@jazzfinland.fi, jolloin Palveluntarjoaja poistaa tiedot viiden (5) työpäivän sisällä.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa tai piilottaa sitoumuksen tehneiden toimijoiden tiedot Palvelusta oman harkintansa mukaan. Poistosta tai piilotuksesta tiedotetaan rekisteröidylle mahdollisuuksien mukaan.

3.1 Palvelun muutokset

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa Palvelua tai sen osaa milloin tahansa ilman ilmoitusta. Tähän sisältyy myös Palvelun tai sen osan käytön rajoittaminen. Palveluntarjoaja voi lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoamisen milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Palvelun toimittaminen voidaan myös tarvittaessa keskeyttää väliaikaisesti esimerkiksi Palveluun kohdistuvien muutostöiden vuoksi.

3.2 Evästeet

Palvelussa ei käytetä evästeitä. Tilastotiedon keräämiseen käytetään Plausible Analytics-työkalua, joka kerää tietoja anonyymisti ilman evästeitä.

4. Immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältö ovat Palveluntarjoajan tai tämän yhteistyökumppanien omaisuutta. Palvelun Käyttäjällä on oikeus selata ja käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen rajoissa. Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, tallentaa tai muuten saattaa Palvelua tai sen sisältöä yleisön saataville ilman Palveluntarjoajan kirjallista suostumusta.

5. Vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja pyrkii Palvelun toimintavarmuuteen ja häiriöttömyyteen, mutta ei takaa katkotonta tai virheetöntä käytettävyyttä tai anna muita takeita sivuston toiminnasta. Palvelun käytettävyys voi myös riippua käytettävistä laitteista ja niiden yhteensopivuudesta. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa toimintakatkoista johtuvista vahingoista.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa välillisistä tai välittömistä vahingonkorvauksellisista vahingoista, jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai käytön estymisestä.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa ylivoimaisesta esteestä johtuvasta Palvelun käytön estymisestä tai siitä välillisesti tai välittömästi johtuvista vahingoista.

6. Sopimuksen päättyminen

Palvelun käyttöoikeudella ei ole aikarajaa käytön ollessa Ehtojen mukaista. Käyttö voidaan lopettaa milloin tahansa.

7. Käyttöehtojen muutokset

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa. Muutoksista tiedotetaan käyttäjille erikseen sähköpostitse. Muutokset tulevat voimaan 30 päivän kuluttua ilmoituksesta. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muuttuneet Käyttöehdot, jos hän jatkaa Palvelun käyttämistä Käyttöehtojen muutoksen voimaantulon jälkeen.

Palveluntarjoajan yhteystiedot

Suomen Jazzliitto ry
Hämeentie 17 b 62
00500 Helsinki
info@jazzfinland.fi

Yhteyshenkilö
Maria Silvennoinen
Toiminnanjohtaja, Suomen Jazzliitto ry
maria.silvennoinen@jazzfinland.fi